Welkom op www.thomasensenior.nl


25 januari 2018. Jaargang 13, update 1.

Eindelijk is er weer een update. De site heeft een modernisering ondergaan naar HTML 5. Emiel Maigoda van zustersite De Zevensprong heeft ons hiermee geholpen. We zijn hem hiervoor zeer erkentelijk!

Website Thomas en Senior heeft nu ook een facebook-pagina. Op deze pagina gaan de updates gemeld worden. Als u de pagina liked, dan wordt u automatisch van de updates op de hoogte gehouden.De link-, like-, en deel-button hebben onder het hoofdmenu een vaste plek gekregen.