Welkom op www.thomasensenior.nl


1 april 2018. Jaargang 13, update 2.

Bij locaties tv-serie Google Streetview links toegevoegd. Robert Oosterbeek hieraan een grote bijdrage geleverd. Hij heeft tal van Google PhotoSphere gemaakt op locaties waar de normale Google Streetview niet voorkomt. Veel dank hiervoor.
De Streetview links van de overige locaties zullen spoedig volgen.

Het menu links opgeschoond door niet-werkende links te verwijderen.


25 januari 2018. Jaargang 13, update 1.

Eindelijk is er weer een update. De site heeft een modernisering ondergaan naar HTML 5. Emiel Maigoda van zustersite De Zevensprong heeft ons hiermee geholpen. We zijn hem hiervoor zeer erkentelijk!

Website Thomas en Senior heeft nu ook een facebook-pagina. Op deze pagina gaan de updates gemeld worden. Als u de pagina liked, dan wordt u automatisch van de updates op de hoogte gehouden.De link-, like-, en deel-button hebben onder het hoofdmenu een vaste plek gekregen.