Multimedia film

Tunes en geluidsfragmenten

Alle fragmenten zijn origineel en in MP3 formaat.
De bestandsgrootte en tijdsduur staan erbij vermeld.TunesOpeningsthema film (fragment: 1862 Kb / 119 sec.)
Te horen aan het begin van de film.Openingstune film (fragment: 745 Kb / 47 sec.)
Openingstune film (uitgezonden als 4-delige TV-serie) (745 Kb / 47 sec.)

De NCRV zond in in mei 1988 de film als 4-delige serie uit. Het oorspronkelijke begin van de film werd eruit geknipt en de eindtune van de TV-serie Thomas en Senior en de grote goudroof werd gebruikt als openingstune voor iedere aflevering van de 4-delige serie. De eindtune van iedere aflevering is dezelfde als de openingstune.Thema's

Ter gelegenheid van de film werd voor de kinderen een speciale soundtrack cassette uitgebracht. Hierop staan een aantal thema's die voor de TV-serie en film gebruikt zijn. Ook zijn "De Brute Berend Song" (gezongen door Lizzy) en de begintune van de TV-serie op de cassette te vinden. Bart Steenbeek heeft zijn exemplaar* beschikbaar gesteld voor deze site, waardoor onze dank. Alle muziekstukken zijn gecomponeerd door Tonny Eyk, uitgevoerd door het Radio Symfonie Orkest o.l.v. Jan Stulen.* Op de hoes van Bart Steenbeek's exemplaar staat het thema "Emotie I" vermeld. Dit stuk is echter niet op de cassette te horen.Rustig (fragment: 1046 kB / 66 sec.)
O.a. te horen voorafgaand en tijdens een scène tussen Thomas en Sandra, waarbij Thomas zich verdrietig voelt over de eenzaamheid van Senior.Bootthema (fragment: 1144 kB / 73 sec.)
In diverse scènes te horen.Dame met roos (fragment: 401 kB / 25 sec.)
In diverse scènes te horen.De Brute Berend Song (fragment: 1605 kB / 102 sec.)
Gezongen door Lizzy.Vrolijk II (fragment: 1173 kB / 75 sec.)
O.a. te horen in de scène waar de kinderen voorbereidingen treffen om Mulder en prof. Drenth de stuipen op het lijf te jagen.Romantisch (fragment: 1257 kB / 80 sec.)
Te horen aan het einde van de film.GeluidsfragmentenBoeventhema (fragment: 625 kB / 39 sec.)
Geluidsfragment uit deel 1. De spannende achtergrondmuziek is iedere keer te horen als het duistere drietal in beeld komt.